Avtalsförhandlingarna med Sjöbefälsföreningen har strandat

I måndags strandade avtalförhandlingarna med Sjöbefälsföreningen för Skärgårdstrafiken. Parterna lyckades inte enas om ett nytt löneavtal. Tjänsteföretagen har vid de senaste årens avtalsrörelser drivit krav på en modernisering av det gemensamma tarifflöneavtalet för att skapa möjlighet till individuell fördelning av löneutrymmet.

 

 


I
förra årets överenskommelse enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till individuallönesystem som skulle användas i de nu aktuella förhandlingarna. Sjöbefälsföreningen har trots arbetsgruppens arbete inte velat diskutera andra lösningar på ett löneavtal utan begärt att tarifflöneavtalen skall fortsätta att räknas upp.

Parterna var dock överens om att begära frivillig medling och i tisdags beslutade Medlingsinstitutet att utse två medlare i förhandlingarna, Gunnar Samuelsson och Jan Sjölin. Medlingsförhandlingarna kommer att starta måndagen den 20 januari 2014.

Vi kommer att informera om resultatet av de pågående medlingsförhandlingarna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!