Nytt avtal Utveckling & Tjänster - Sveriges Ingenjörer

Nytt avtal mellan Almega Tjänsteförbunden Utveckling & Tjänster och Sveriges Ingenjörer

Vi har träffat ett treårigt avtal som löper under perioden 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016, löneavtalet löper dock 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Lönerevisionen sker per den 1 maj respektive år och med nivåerna nedan, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Den 16 april 2013 tecknade parterna Almega Tjänsteförbunden Utveckling & Tjänster avtal med Sveriges Ingenjörer. Förhandlingarna med Unionen och Ledarna pågår och vi återkommer med information om avtalen när de är klara.

Nedan följer en information om de viktigaste förändringarna i avtalen. Länk till förhandlingsprotokoll, löneavtal och förändringar i anställningsvillkor finns längre ned på sidan.


Detaljinformation

Löner
Lönerevisionen sker per den 1 maj 2013 med 2,0 %, den 1 maj 2014 med 2,4 % och den 1 maj 2015 2,4 %, om inte de lokala parterna har kommit överens om annat.

Liksom tidigare avtal sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, det vill säga att man kan komma överens med akademikerföreningen om annan nivå och tidpunkt. Om detta inte sker gäller tidpunkterna och nivåerna enligt avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Utlandsarbete

Vi har infogat en ny anmärkning att man särskilt ska uppmärksamma ledighet och vila i samband med utlandsresor.

Övertidskompensation
6 mom 2:2 har ändrats genom att det numera bara kan träffas överenskommelse om fem dagars kompensation när övertiden ersätts med semester och lön. För tjänstemän som nu har tre dagar finns en övergångsregel.

Föräldraledighetstillägg
Föräldraledighetstillägget utökas med ytterligare en månad och är nu 180 dagar, liksom tidigare uppdelat på två perioder.

Överenskommelse om längre uppsägningstid
Vi har bekräftat i avtalet, eftersom det förekommit frågor om detta, att det finns möjlighet att komma överens om längre uppsägningstid för den anställde än de som finns i avtalets § 12 mom 2.

Länkar till överenskommelser
Hittar du här nedan:

Förhandlingsprotokoll

Löneavtal

Allmänna anställningsvillkor