Avtal med Akademikerförbunden avseende tjänstemän

Nytt avtal tecknat med Akademikerförbunden avseende tjänstemän för tiden 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016

OBSERVERA!
AVTALET MED UNIONEN ÄR ÄNNU INTE KLART. FÖRHANDLINGARNA FORTSÄTTER DEN 16, 24 och 25 april 2013.


Den 15 april 2013 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Akademikerförbunden om löner och allmänna anställnings-
villkor för tjänstemän för tiden 1 maj 2013 – 30 april 2016
(36 månader) med ett avtalsvärde om 6,8%.

Avtalet innehåller ingen rätt till delpension.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor kan läsas här.

En ömsesidig avsiktsförklaring har samtidigt ingåtts mellan sju arbetsgivarförbund inom Almega och Akademikerförbunden
(SACO-P), se "Framtidens kollektivavtal".