Avtal klart för spårtrafik

Almega har träffat avtal för Spårtrafiken med motparterna SEKO, ST och Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg.

Avtalet omfattar ett 60-tal företag med ca 17 000 medarbetare. Avtalen med SEKO och ST innebär 2,6 % vilket innebär samma nivå som övriga avtal som slutits på den privata arbetsmarknaden.  

Avtalet gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013.