Nytt kollektivavtal för anställda vid bingohallar

Avtalsperioden är 1 oktober 2012 – 30 september 2013 Utgående löner höjs den 1 oktober med 2,6 %. Tarifflönerna i avtalet (månadslöner och timlöner) höjs den 1 oktober med 2,6 %. Ob-ersättning och semesterlönegarantin höjs den 1 oktober 2012 med 2,6 %.

De nya tarifflönerna och övriga ersättningar bifogas:

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2012-10-01

Utgående löner höjs med 2,6 %
Höjningarna avser heltidsarbetande. För deltidsanställd höjs lönen i proportion till arbetstidsmåttet.
Lönetabeller för månadslöner

1) 18 751
Vid förvärvad branschvana om
2) 6 mån, dock lägst 500 arbetade timmar 19 108                
3) 1 år, dock lägst 1 000 arbetade timmar 19 285
4) 2 år, dock lägst 2 000 arbetade timmar 19 462
5) 3 år, dock lägst 3 000 arbetade timmar 19 817
6) 4 år, dock lägst 4 000 arbetade timmar 20 173
7) 5 år, dock lägst 5 000 arbetade timmar 20 711

Anmärkning
Som branschvana kan också räknas styrkt erfarenhet från andra verksamhetsområden där kundkontakt och/eller ansvar för pengar ingår i arbetet.

TIMLÖNER 2012-10-01

Utgående löner höjs med 2,6 %

1) 108,28
Vid förvärvad branschvana om                      
2) 6 mån, dock lägst 500 arbetade timmar 110,34
3) 1 år, dock lägst 1 000 arbetade timmar 111,36
4) 2 år, dock lägst 2 000 arbetade timmar 112,39
5) 3 år, dock lägst 3 000 arbetade timmar 114,44
6) 4 år, dock lägst 4 000 arbetade timmar 116,49
7) 5 år, dock lägst 5 000 arbetade timmar 119,60

Anmärkning
Som branschvana kan också räknas styrkt erfarenhet från andra verksamhetsområden där kundkontakt och/eller ansvar för pengar ingår i arbetet.

§ 6 Förskjuten ordinarie arbetstid
För ordinarie arbetstid enligt § 5 förlagd till nedan angivna tider utgår tillägg per ordinarie timme med
för mån t o m tor kl 19.00 - 23.30   13,53
för fre kl 19.00 - 23.30 och
lör-, söndag kl. 06.00 – 23.30         31,87

§ 10 Semester
Följande värden infogas i avtalet.
För anställd med högst 6 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per utlagd och betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan:
Semesterår:
2013-04-01
2014-03-31

1 042 kr

För anställd med 6 månader eller mer sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan.
Semesterår:  
2013-04-01
2014-03-31

1 183 kr

Ovanstående lägsta belopp avser heltidsanställning. Vid annat arbetstidsmått proportioneras beloppet.

Överenskommelse