Avtal klara i bransch Spårtrafik med akademikerna

Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spårtrafik träffade den 3 juli 2013 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Saco-förbundet Trafik och Järnväg och Sveriges Ingenjörer. Avtalen är på trettiosex månader och gäller fr.o.m. 1 april 2013 t.o.m. 31 mars 2016. Avtalet ger en möjlighet till uppsägning av avtalet till den 31 maj 2014 kopplat till resultatet i arbetsgruppen ”Nytt centralt branschavtal”. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för alla.

Läs hela arbetsgivarnyttet