Avtal har träffats med Fastighetsanställdas Förbund

Avtal har träffats mellan Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund

Avtalet gäller från den 1 april 2012 till och med 31 mars 2013.

Löneavtalet
Löneökningar med 665 kr motsvarande 2,8 %. Av löneökningen ska 330 kr utges i individgaranti och 335 kr ingå i potten. Minimilönen höjs med 665 kr. Övriga ersättningar i avtalet höjs med 2,6 %.

Allmänna anställningsvillkor
Av avtalade villkorsförändringar har parterna enats om följande förändringar:
Tidsramen för arbetstidens förläggning utökas med 30 minuter från kl 06.00-16.30 till kl 06.00-17.00.
Förskjutning av arbetstiden utanför tidsramen kan ske efter individuell överenskommelse vid arbetsperioder upp till fyra veckor.
Arbetsgrupper tillsätts beträffande betingsanställningar, handledare, visstidsanställningar och uppsägningstider vid egen uppsägning.