Gäller tillsvidare

Kollektivavtalet gäller tillsvidare och är just nu inte föremål för förhandlingar.