Avtal färdigt mellan Fastighetsarbetsgivarna och tjänstemannafacken

Den 24 maj träffades ett nytt Tjänstemannaavtal mellan Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, SEKO, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Avtalet ligger på samma nivå som övriga avtal på svenska arbetsmarknaden och är 1-årigt med löptiden 1 juni 2012 - 31 maj 2013.

Avtalet i korthet:

  • Löneökningsutrymmet är 2,6% per den 1 juni 2012. Ledarna har inget centralt fastställt löneökningsutrymme.
     
  • Unionen och SEKO har en individgaranti som stupstock i löneavtalen uppgående till 320 kr per månad och heltidsanställd.
     
  • Avlösen av 2010 års angivna utrymme om 0.2% för kompetenshöjande åtgärder sker genom lokal hantering. Sådan överenskommelse kan exempelvis innebära att motsvarande värde utgår i form av utbildning eller andra kompetenshöjande åtgärder. Träffas ingen lokal överenskommelse senast den 30 september 2012 ska arbetstagarna istället kompenseras med en löneökning om 0,2 % på lönen före årets revision.
     
  • Vad gäller de allmänna villkoren kommer skyldigheten att underrätta facket om tidsbegränsade anställningar begränsas till anställningar på minst 6 sex månader (tidigare tre månader) och gäller bara vid företag där det finns en lokal klubb eller en förtroendevald med förhandlingsmandat.