Återtagande av varsel från Handelsanställdas förbund

Återtagande av varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen inklusive Fryshusföretagen samt Almega Tjänsteförbunden/Medieföretagen 2012.

Härmed återtar vi varsel om total arbetsnedläggelse vid vissa företag anslutna till Almega Tjänsteföretagen inklusive Fryshusföretagen samt Almega Tjänsteförbunden/Medieföretagen 2012. Återtagande gäller samtliga 37 arbetsplatser omfattande 957 anställda.

Med vänlig hälsning

John Haataja
Handelsanställdas förbund