Återkallat sympativarsel från Fastighets

I och med att Handelns parter på torsdagkvällen enades om nytt kollektivavtal återkallades Fastighetsanställdas Förbunds sympativarsel automatiskt.

Det betyder att berörda företag kan fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt.