Ansökan om konfliktersättning från Svenskt Näringsliv

För medlemmar i Almega Säkerhetsföretagen som drabbades av den övertids- och mertidsblockad som pågick under avtalsrörelsen, finns en möjlighet att ansöka om konfliktersättning från Svenskt Näringsliv.

Ersättningsnivån är fastslagen till 50 %. För uträkning och skadeberäkning som skall biläggas hänvisas till Svenskt Näringslivs instruktioner för skadeberäkning, se här. Ansökan som sedan prövas av Svenskt Näringsliv ska senast den 30 augusti 2013 skickas till Richard Orgård på Almega Säkerhetsföretagen, richard.orgard@almega.se.

Eventuella frågor besvaras av Richard Orgård.