Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) – Kommunal

Som bakgrund till våra yrkanden vill vi betona vikten av konkurrensneutrala villkor med den kommunalt drivna omsorgen både vad gäller intäkter och lönekostnader.

Arbetsgivare och medarbetare har ett gemensamt intresse i att förbättra svensk äldreomsorgs status och attraktivitet så att det finns personer som vill arbeta i denna sektor även framöver. Därför vill Vårdföretagarna tillsammans med Kommunal verka för villkor som främjar branschens utveckling på sikt, utan att kostnaderna för företag med kollektivavtal skapar konkurrensfördelar för oorganiserade arbetsgivare.

Bransch äldreomsorg innefattar cirka 155 företag med 23 000 årsanställda skötare, undersköterskor, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper. Det är såväl stora som små och medelstora företag som finns representerade i hela landet.
Läs yrkandena (pdf)