Utbildning och kompetens

Den främsta konkurrensfaktorn i ett tjänsteföretag är den kompetens som företaget förfogar över. Kunskaper, färdigheter och talang hos medarbetarna är av fundamental betydelse i en tjänsteverksamhet. Det ställer helt nya krav på utbildningssystemen. Här hittar du vårt arkiv i ämnet Utbildning och kompetens.