Tjänsteexport

Utbildning, sjukvård och omsorg, turism, stadsplanering, IT, arkitekter, företagsservice, och media är alla branscher som är globala och som verkar på en internationell marknad. Det är sektorer, bland andra, där ytterligare potential för tjänsteexport finns. Export av tjänster kommer att spela en allt större roll i framtiden och företagsklimatet måste därför anpassas utifrån detta. Nya möjligheter för tjänsteexport måste skapas för att säkerställa den svenska ekonomins tillväxt. Trots omfattningen av tjänstesektorn är statistik och mätningar av värdeskapande i tjänstesektorn idag eftersatt. Här hittar du vårt arkiv inom ämnet Tjänsteexport.