Socialförsäkring

För Almegas branscher och medlemsföretag är den framtida socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen av stor vikt. Almegas styrelse har därför valt att presentera en vision för den framtida försäkringen i form av en omställningsförsäkring som omfattar såväl sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.