Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att de kommuner och landsting som vill kan utveckla system där medborgarna får välja mellan olika leverantörer inom äldreomsorg, handikappomsorg och hälsovård. Kommunerna kan alltså fortfarande bedriva verksamhet i egen regi och/eller upphandla enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Inom primärvården är LOV obligatorisk. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2009. Här hittar du vårt arkiv för ämnet LOV.