Konkurrens

På väl fungerande marknader startas nya företag och nya produkter utvecklas. Men en förutsättning för att marknaden ska fungera väl är att den präglas av effektiv konkurrens. När offentligt ägda organisationer bedriver osund konkurrens mot privata företag, till exempel genom underprissättning, diskriminering och vägran att ge tillträde till viss infrastruktur, hämmas förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Här hittar du Almegas arkiv av nyheter och artiklar gällande ämnet konkurrens.