Innovation

Innovationer inom tjänstesektorn tillkommer på ett sätt som är unikt. Men dagens forskningspolitik är utformad för tillverkningsindustrin. Tjänstebaserade innovationer behöver samma möjligheter till utveckling och stöd.