Friskolor

En skola räknas som fristående om den har annan huvudman än kommun, stat eller landsting. Gemensamt för alla elever som går i friskolor är att de har gjort ett fritt val, ensamma eller i samråd med sina föräldrar. Flera undersökningar visar också att de är nöjda med verksamheten.