Forskning

Det behövs mer kunskap om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras så att medarbetares erfarenheter, kompetens och utvecklingsidéer kan bidra till nya eller förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden.