Korttidspermitteringar

Regeringen, Centern och Liberalerna föreslår att företagen får möjlighet att reducera sina anställdas arbetstid med upp till 80 procent. Arbetstagarnas lön reduceras i sådant fall med 12 procent. Statens stöd för korttidsarbetet ökar. Arbetsgivarens kostnader för lön och lagstadgade arbetsgivaravgifter minskar till 28 procent jämfört med läget innan korttidsarbetet.

Lönetaket på 44 000 kr ändras inte. Systemet kring korttidsarbete trädde i kraft den 7 april men gäller retroaktivt från den 16 mars och under hela 2020. Möjligheten att reducera arbetstiden med 80 procent gäller dock bara 1 maj till 31 juli. Övriga året går det bara att reducera arbetstiden med högst 60 procent. Systemet kräver centrala och lokala avtal mellan fack och arbetsgivare. För arbetsgivare som redan ansökt om stöd är det möjligt att komplettera ansökan för att ta del av den högre stödnivån.

Utmaning

Reglerna är kring korttidsarbete är fortfarande för komplicerade. Arbetsgivare måste bli godkända för stöd hos Tillväxtverket, därefter ansöka om preliminärt stöd för att sedan redovisa slutgiltigt stöd. Om regeringen istället aktiverar en paragraf om ekonomiskt nödläge kan stödet beslutas snabbare.

Många företag som har kontrakt med offentliga uppdragsgivare är oroade för hur det offentliga kommer att agera mot sina leverantörer om viss samhällsservice stänger ner helt eller delvis eller om företagen inte kan leverera enligt avtal på grund av krisen. Därför är det nödvändigt att stat, kommuner och regioner deklarerar att de kommer att hedra ingångna avtal med privata företag under denna kris.

Lönetaket för korttidsarbete på 44 000 kr i månaden innebär att stora grupper inom kvalificerade yrken inte omfattas fullt ut.

Den maximala nedsättningen är 60 procent av arbetstiden. Detta är inte tillräckligt i ett flertal branscher där aktiviteten helt stannat upp. Möjligheten att reducera arbetstiden med 80 procent gäller endast 1 maj till 31 juli.

Arbetsgivaren måste betala lön till den anställde för att sedan i efterhand få stöd från staten. Företagen måste ligga ute med lönesumman vilket är kritiskt i en situation med likviditetsproblem.

Samtidigt pumpar Riksbanken in pengar i banksystemet. Detta borde göra det möjligt för bankerna att bistå företag som permitterar anställda med särskilda permitteringskrediter i väntan på det statliga stödet.

Almegas förslag

  • Regeringen bör överväga att aktivera paragrafen om ekonomiskt nödläge för att möjliggöra en snabbare handläggning av stödet.
  • Även skolor bör beredas möjlighet att ta del av stöd till korttidspermittering.
  • Lönetaket bör höjas till 80 000 kr.
  • Det måste gå att minska arbetstiden upp till 100 procent.
  • Ledningar på de större affärsbankerna bör omedelbart deklarera att de kommer att bevilja kortfristiga krediter till företag som väntar på statligt permitteringsstöd.