Arbetsmiljö Arbetsrätt

Workshop: #metoo – hur hantera sexuella trakasserier?

Under denna workshop kommer vi att gå igenom case om hur du som arbetsgivarrepresentant skall hantera sexuella trakasserier.

Vi kommer även beröra andra former av kränkande särbehandling och ovälkomna beteenden på arbetsplatsen. Vi ser över hur policy och rutiner kan se ut på ett företag samt hur utredningsarbetet kring en anmälan kan gå till och hur du ska hantera de svåra frågorna som då dyker upp. Hur gör du t.ex. när anmälaren vill vara anonym eller inte vill berätta? Om det ska upprättas en polisanmälan? Vilka åtgärder kan vidtas arbetsrättsligt och vad är lämpligt agerande mot de inblandade?

Vi diskuterar vad som gäller utifrån verkliga case enligt diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Målgrupp:
Vi riktar oss i första hand till för dig som jobbar inom HR, som chef eller sitter i ledningsgrupp och praktiskt arbetar med dessa frågor eller vill höja din kunskap i ämnet.

Inför workshopen:
Du som deltagare är välkommen att mejla in dina case som du vill diskutera under dagen. I de case som vi kommer att diskutera kommer det inte att gå att utläsa varken namn, bolag eller bransch.

Mejl: yvonne.majlov@almega.se

Pris

3500 exkl moms för medlemmar / 4950 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.