Almedalen

KOMPETENSFÖRETAGEN: Kan utrikesföddas utanförskap på arbetsmarknaden brytas?

Välkommen till Kompetensföretagens seminarium ”Kan utrikesföddas utanförskap på arbetsmarknaden brytas?”

Sverige har en god ekonomisk utveckling med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men trots den positiva utvecklingen växer klyftorna på arbetsmarknaden, framförallt mellan inrikes- och utrikes födda. Men det finns branscher som lyckas bättre än andra.

Prof. Sven-Olof Daunfeldt på HUI presenterar ny forskning på vilka branscher som fungerar som integrationsmotorer på den svenska arbetsmarknaden.

Välkommen till Tjänsteföretagens hus!

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby 

Kontaktperson