VÅRDFÖRETAGARNA: Så rekryterar vi sjukvårdspersonal till hela Sverige

Kompetensförsörjningen är en av sjukvårdens stora frågor. Många vårdgivare, såväl privata som offentliga, vittnar om svårigheterna att rekrytera och behålla läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Allra mest bekymmersamt är läget i glesbygden och utanför storstäderna. Hur vi gemensamt löser problemen diskuteras av en kunnig panel som i många fall klarat det som andra misslyckats med.

Vad bör regionerna som huvudmän för sjukvården göra? Hur kan privata vårdgivare bidra? Vad krävs för att attrahera och behålla läkare och annan kvalificerad vårdpersonal? Finns det goda exempel? Vilken roll spelar styrningen av sjukvården? Vilka förväntningar kan vi ha på digitala lösningar?

I panelen

Jobst Mailänder, verksamhetschef för Sotenäs vårdcentral (Praktikertjänst)
Kina Rubensson, HR-chef Aleris Bollnäs sjukhus
Madeleine Liljegren, ordförande i SYLF
Sofia Jarl, regionråd (C) Dalarna
Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet

Moderator: Sabina Joyau, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby