Almedalen

VÅRDFÖRETAGARNA: Så rekryterar vi sjukvårdspersonal till glesbygden

Kompetensförsörjningen är en av sjukvårdens stora frågor. Många vårdgivare, såväl privata som offentliga, vittnar om svårigheterna att rekrytera och behålla läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Allra mest bekymmersamt är läget i glesbygden och utanför storstäderna. Hur vi gemensamt löser problemen diskuteras av en kunnig panel som i många fall klarat det som andra misslyckats med. Moderator: Sabina Joyau I panelen (prel): Petter Tuorda, Cederkliniken Piteå. Kina Rubensson, HR-chef Aleris Bollnäs sjukhus.

Vad bör regionerna som huvudmän för sjukvården göra? Hur kan privata vårdgivare bidra? Vad krävs för att attrahera och behålla läkare och annan kvalificerad vårdpersonal? Finns det goda exempel? Vilken roll spelar styrningen av sjukvården? Vilka förväntningar kan vi ha på digitala lösningar?

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby