Almedalen

VÅRDFÖRETAGARNA: Välfärdens kvinnor – motvikt till gubbväldet

Välkommen till Vårdföretagarnas seminarium ”Välfärdens kvinnor – motvikt till gubbväldet”

Vården och omsorgen är en av få branscher där kvinnorna dominerar företagandet.
Av 12 500 vård- och omsorgsföretag drivs 54 procent av kvinnor – en nästan dubbelt så stor andel som i övriga näringslivet. Men vilken utveckling kan vi vänta oss framöver?

Kan vård- och omsorgsbranschen försörja näringslivet med fler kvinnor på toppositionerna? Hur ser vägen till styrelserummen och ledningsgrupperna ut? Vilka hinder ligger i vägen för att få fler kvinnor att driva företag och etablera sig som maktfaktorer i näringslivet? Är vården och omsorgen som sektor en lämplig motor för en mer kompetent och jämställd representation?

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby 

Kontaktperson