Almedalen

UTBILDNINGSFÖRETAGEN: Lönsam kompetens – vilka utbildningar höjer lönerna och minskar arbetslösheten?

Välkommen till Utbildningsföretagens seminarium ”Lönsam kompetens – vilka utbildningar höjer lönerna och minskar arbetslösheten?”

På en allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad måste människor kontinuerligt utveckla sina färdigheter under hela yrkeslivet. Men hur påverkar kunskapsinvesteringar och vuxenutbildning människors löner och sysselsättning i Sverige? Och är alla former av vuxenutbildning verkligen samhällsekonomiskt lönsamma?

Medverkande:
Gabriel Heller-Sahlgren, forskare vid London School of Economics, ger svaren i en fördjupad analys av den internationella undersökningen PIAAC (presentation)
Panelsamtal:
Thomas Persson, generaldirektör för Yrkeshögskolan
Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet
Jonas Jegers, försäljningschef på Företagsekonomiska institutet (FEI)

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby