Almedalen

SVENSKA TEKNIK- OCH DESIGNFÖRETAGEN: Sverige som kunskapsnation? Hur lockar vi företag att bedriva forskning i Sverige?

Det måste vara enkelt för företag att rekrytera spetskompetens och bedriva forsknings och innovationsarbete i Sverige. Goda incitament för tjänsteföretag att inte flytta ut utvecklingsverksamhet från Sverige är avgörande för svensk konkurrenskraft och samhällsutveckling. Hur ska Sverige klara utmaningarna i att vara en kunskapsnation? Och hur stärker vi kompetensförsörjningen?

Utvecklingen går fort, företagen lever på en allt med internationaliserad och digitaliserad marknad. 54% av Sveriges export består idag av tjänster som bland annat har skapat över 500 000 arbeten de senaste 25 åren. Om den positiva samhällsutvecklingen ska fortsätta så krävs det rätt förutsättningar att utvecklas, expandera och anställa, exempelvis genom forskning och utveckling.

Vi diskuterar tillsammans med panelen om FoU-avdraget och hur vi stärker kompetensförsörjningen inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn? Och hur behåller Sverige sin ledande roll som kunskapsnation?

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby 

Kontaktperson