Arbetsrätt

Stärkt meddelarskydd för privatanställda

En anställd kan ha rätt att slå larm om allvarliga missförhållanden och inom offentligt finansierad verksamhet har anställda rätt lämna information om sin arbetsgivare till pressen. Vi reder ut vad som gäller.

Hur förhåller sig de anställdas rätt till meddelarskydd och möjlighet till visselblåsning till reglerna om lojalitetsplikt och skydd för företagshemligheter. Går kritikrätten under den allmänna yttrande friheten? Det här är frågor som tas upp på den här kursen. Vidare diskuteras vilka begränsningar som finns, vad förbudet mot repressalier innebär samt vilka lagar och regler som styr.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som VD, HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper på området.

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.