ALMEGA, UTBILDNINGSFÖRETAGEN OCH KOMPETENSFÖRETAGEN: Hur får vi en lyckad reformering av Arbetsförmedlingen?

Efter många år av dåliga resultat ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Hur ska reformen utformas så att fler arbetslösa kommer i arbete och arbetsgivarnas rekryteringsbehov säkerställas?

Medverkande

Patrick Joyce, Chefekonom, Almega
Maria Mattson Mähl, VD, Alpha CE
Jan Larsson, VD, YrkesAkademin
Maria Mindhammar, Överdirektör Arbetsförmedlingen
Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Anna Johansson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Socialdemokraterna

Moderator: Per Hammar

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby