Arbetsmiljö

Rättigheter och skyldigheter i samband med sjukskrivning och läkarintyg

Den här utbildningen ger Dig som chef övergripande information om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen utifrån ett arbetsmiljö perspektiv. Vår arbetsmiljöexpert klargör vad som är myter om ”rättigheter” och vad Du som chef kan och ska kräva av en medarbetare.

Frågor som Du får svar på är bl a: – Vad gäller när anställda signalerar ohälsa, är sjukskrivna eller inkommer med läkarintyg? – Vilken skyldighet har den anställde kring sjukanmälan och – Vilken betydelse har ett läkarintyg och samt när finns det möjligheter att begära förstadagsintyg? Under 2019 beräknas de nya föreskrifterna kring rehabilitering och anpassning komma. Förändringen innebär bl a att begreppet rehabilitering utgår och i övrigt slopas arbetsgivarens krav på mål, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning och krav på rutiner för missbruk m m.

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som har någon form av arbetsledande funktion och som hanterar sjukfrånvaro i verksamheten eller som på annat sätt arbetar med frågorna för arbetsgivarens räkning. Välkomna!

Pris

1500 exkl moms för medlemmar / 2900 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.