Almega Express Kollektivavtal

Nya anställningsformer och beredskapsregler, tjänstemannaavtal

Flertalet tjänstemannaavtal har sedan 2017 ändrade anställningsformer och beredskapsregler.

På den här Almega Express-utbildningen går vi igenom de nya anställningsformerna, när de kan användas och hur/om de kan avbrytas i förtid.
Utbildningen berör också kort de olika övergångsregler som gäller för omvandling/konvertering till tillsvidareanställning.
Vi går även igenom de ändrade reglerna för beredskap.

*Vilka tjänstemannaavtal har nya anställningsformer
Almega utbildningsföretagen
STD
Utveckling och tjänster
Serviceentreprenad,
Specialservice,
Säkerhetsföretagen
Spel internationella kasinon
Apotek
Gröna avtalet Bilaga A (Medieföretagen och Tjänsteföretagen)
Medieföretagen tjänstemän vid dagstidningar (blå avtalet)
Medieföretagen grå avtalet
Revision och konsult
Bemanning stationära och entreprenad ej ambulerande
It-avtalet
Telekomavtalet
Samhall (ej på anvisade tjänstemän)

Pris

950 exkl moms för medlemmar / 2500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.