Arbetsmiljö Arbetsrätt

#metoo – förebygga, åtgärda och utreda

Vi djupdyker i vad Du som chef och arbetsgivare måste känna till för att klara av att förebygga, åtgärda och utreda sexuella trakasserier och kränkningar i arbetslivet. Vi informerar även i hur Du som arbetsgivare skall utreda inkomna anmälningar. Föredragshållarna är experter inom olika områden – arbetsmiljö, arbetsrätt, psykolog och organisationskonsult.

Dagen börjar med kaffe/te och smörgås 08.30, kursen startar 09.00.

Syfte och innehåll:
Utbildningen syftar till att öka kompetensen att hantera frågor både när problem uppstår men lika viktigt att i god tid arbeta förebyggande. Målet med utbildningen är att ge arbetsgivaren redskap att få en trygg och öppen arbetsplats.

#Metoo- rörelsen har satt fingret på arbetsgivarens skyldighet att förebygga, ingripa och utreda om något händer en medarbetare på arbetsplatsen.
Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga. Vi går igenom hur Du som arbetsgivare och chef kan bygga en respektfull och bra arbetsplats. Vad skall en rutin och policy innehålla, hur sprids den i verksamheten och hur följs den upp?
Vilka mekanismer styr människors beteenden och när finns det risk för att skadliga jargonger och kränkningar uppstår – vilka risker finns i tjänsteföretag och hur kan ni förebygga att de inte uppstår?

Vi ger under kursen handfasta råd och tips på vilka åtgärder som är lämpliga och nödvändiga utifrån scenarier från verkligheten. Utrymme ges här för diskussion kring egna erfarenheter. Vad är definitionen av en kränkning och sexuella trakasserier. Är det en brottslig handling och vilken nivå på kränkningen kan leda till uppsägningen eller avsked. Måste handlingen polisanmälas och vem gör det?

Hur skall en chef agera, utreda och hantera en anmälan internt dvs i arbetsgruppen och externt om det blir känt medialt? Vi ger konkreta råd på hur utredningsarbetet skall gå till, vem som skall hålla i det och vilka frågor som skall ställas utifrån etablerade modeller. De svåra fallen är när en medarbetare anmäler kränkningar men inte vill peka ut vem som gjort det och ibland inte ens vill berätta vad som hänt pga rädsla. Tillit och tydlig kommunikation och stöd från kunniga personer blir då avgörande för kvalitén och för att få stopp på kränkningar.

Tidpunkt
Stockholm 13 mars heldag – 09-16
Linköping 24 april heldag – 09-16

Plats
Almegas i Stockholm och Linköping

Målgrupp
Chefer och HR-personer
Max 20-25 deltagare per tillfälle.

Kursavgift
För medlemsföretag eller företag med Serviceavtal 3 200 kr
För icke medlemmar 4 500 kr

Kursledare
Från Almega Maria Morberg, arbetsmiljöexpert och Mia Fransson, arbetsrättsexpert samt Irina Brosalin leg. Psykolog/Organisationskonsult

Pris

3500 exkl moms för medlemmar / 4950 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.