Arbetsmiljö

Ny föreskrift om rehabilitering och arbetsanpassning

Efter ett kvarts sekel upphör den tidigare föreskriften om Arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1 och ersätts av en ny AFS under 2019 där begreppet rehabilitering tas bort.

Arbetsmiljöverket informerade arbetsmarknadens parter den 29 april och vi kommer av denna anledning informera om förändringarna i ett antal lunch eller eftermiddagsseminarier under maj-juni och fortsätter med information i hela landet efter sommaren.

Vid kostnadsfria tillfällen debiteras en avgift på 350 kronor vid ej föranmäld frånvaro

Pris

0 exkl moms för medlemmar / 0 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.