Almega Express

Lojalitet – Framgång?

Hur kan företaget hantera olika frågor om lojalitet under anställningen? Hur skyddar sig företaget mot illojala medarbetare som läcker information, tar med sig medarbetare till en konkurrent eller begår brott mot företaget?

Medarbetare får i sin anställning ofta insyn i företagets inre angelägenheter och affärshemligheter och för en arbetsgivare är det av central betydelse att ha lojala medarbetare. Stora krav ställs därför ofta på lojalitet under anställningen. Under den här utbildningen går vi igenom hur du skyddar företagets affärshemligheter, goodwill, och idéer. Hur företaget kan agera vid en rekrytering för att säkerställa att rätt personer anställs.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som jobbar med HR eller har en chefsposition

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.