Arbetskrafts­invandring till Sverige – nu är det dags för ett smidigare regelverk

På detta seminarium kommer Almega presentera en ny rapport om behovet av arbetskraftsinvandring och om regelverket som styr arbetskraftsinvandringen. Där ingår också en enkätundersökning av arbetskraftsinvandrares upplevelse av att komma till Sverige för arbete och studier, som genomförts i samarbete med The Local.

Syftet med seminariet är att diskutera vad som kan göras för att öka Sveriges attraktionskraft för internationella talanger, för att öka arbetskraftsinvandringen och minska kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden.

Detta seminarium kommer att genomföras på engelska med titel:

Labour Migration to Sweden – let’s improve the regulatory framework

Time: 12.00-13.00,
light lunch is served from 11.30

Sweden’s economic growth is threatened by the twin challenges of a skills shortage and poor matching between job openings and job seekers. Sweden’s labour market is characterized by huge unmet demand for workers with high education levels and advanced qualifications. In addition, the skills gap is expected to increase in the coming years due to an aging population, increased digitalization, and continued globalization of the Swedish economy.

Increased labour migration to Sweden is the best-available near-term solution to avoiding labour market bottlenecks. However, labour migration to Sweden has slowed considerably due to several policy changes since 2011 and onward. These changes were designed to protect the Swedish labour market and have resulted in lower labour migration and an increase in the number of work permits being revoked.

In this seminar, Almega will present a new report on Sweden’s need for labour migration and the accompanying regulatory framework. We will also present the results from a recent survey conducted in partnership with The Local about labour migrants’ own views on moving to Sweden for studies and work.

The purpose of the seminar is to discuss what can be done to make Sweden a more attractive destination for international talent, in order to increase labour migration and help reduce skills gaps in the Swedish labour market.

Program:

Report presentation:
‘Skills deficits and the need for more labour migration’ Fredrik Voltaire, Almega

Presentation:
The views of foreign workers themselves, Atif Shaharyer, Work Permit Holders Association (WPHA)

Panel discussion: what can be done to improve foreign workers’ experience in Sweden
Johan Forssell, The Moderate Party
Fredrik Malm, The Liberal Party
Maria Ferm, The Green Party
Rafiqul Islam, Work Permit Holders Association (WPHA)
Åsa Odin Ekman, TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees)
Andreas Åström, Almega
David Landes, The Local (Moderator)

The seminar will be held in English

 

 

Arbetskraftsinvandring till Sverige – nu är det dags för ett smidigare regelverk

Sveriges tillväxt hotas av de dubbla utmaningarna av kompetensbrist och matchningsproblem mellan lediga jobb och arbetssökande. Sveriges arbetsmarknad kännetecknas av stor överskottsefterfrågan på högutbildad och kvalificerad arbetskraft. Kompetensgapet kommer öka de kommande åren som effekt av en åldrande befolkning, ökad digitalisering och fortsatt globalisering av den svenska ekonomin.

Ökad arbetskraftsinvandring till Sverige är den snabbaste och mest lättillgängliga lösningen för att minska flaskhalsarna på arbetsmarknaden. Tyvärr har arbetskraftsinvandringen till Sverige minskat i omfattning på grund av politiska åtstramningar av regelverket från 2011 och framåt. Åtstramningarna har tillkommit för att skydda den svenska arbetsmarknaden, och har gett effekten att antal beviljade arbetstillstånd minskat och att allt fler arbetstillstånd återkallas.

På detta seminarium kommer Almega presentera en ny rapport om behovet av arbetskraftsinvandring och om regelverket som styr arbetskraftsinvandringen. Där ingår också en enkätundersökning av arbetskraftsinvandrares upplevelse av att komma till Sverige för arbete och studier, som genomförts i samarbete med The Local.

Syftet med seminariet är att diskutera vad som kan göras för att öka Sveriges attraktionskraft för internationella talanger, för att öka arbetskraftsinvandringen och minska kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden.

Tillfällen

Plats

Almega
Sturegatan 11 

Kontaktperson

Emma Cramér Hammar

Projektsamordnare Näringspolitik
+46 72-542 6872
Skicka ett mail