KUNSKAPSSKOLAN SKILLED: Vilket ledarskap bygger effektiva organisationer?

Finns det något gemensamt för ledare i effektiva organisationer? Och vad krävs av den som vill leda sin organisation till ökad effektivitet? SkillEd presenterar en undersökning om vad som särskiljer effektiva ledare och effektiva organisationer. Presentationen följs av ett panelsamtal med ledare från näringsliv och civilsamhälle.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8 621 55 Visby