Almedalen

KUNSKAPSSKOLAN: Kan man plugga sig till future skills?

När familjen är utspridd över jorden, kollegorna är robotar och vi vill byta karriär och livsstil flera gånger under våra liv – vad behöver vi kunna? Går det över huvud taget att plugga sig till framtidens förmågor och kompetenser?

Vad vet vi om framtiden och hur ser unga på karriär, intressen och livsstil? Räcker det att skolan ägnar sig åt traditionell ämnesundervisning när förväntningarna på att interagera med omvärlden ökar? När det ställs allt högre krav på flexibilitet och förändringsförmåga och guldklockan har gått i pension – hur gör vi då för att rusta framtidens medborgare, makthavare och entreprenörer för den värld de möter?

Medverkande:
Karin Adelsköld, moderator
Jakob Amnér, Ordförande, Sveriges Elevråd – SVEA
Joar Forssell, Ordförande, Liberala Ungdomsförbundet
Axel Hallberg, Språkrör, Grön Ungdom
Carl Heath, Chef för Digitalisering och Lärande, RISE
Clara Lindqvist, Lärare, Kunskapsskolan
Ulrik Simonsson, Vd, Ungdomsbarometern

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby