Arbetsmiljö

Introduktion till rehabiliterings­ansvaret – den sjuke medarbetaren och den ökade psykiska ohälsan?

Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur ska läkarintyg hanteras – vad behöver vi acceptera? Den ökande psykiska ohälsan – innebär det någon skillnad hur vi förhåller oss?

När en anställd blir sjuk ställs ett långtgående rehabiliteringsansvar på Dig som personalansvarig chef i en process där även den anställde aktivt ska medverka. Andra aktörer som försäkringskassa, läkare och facket påverkar dessutom processen. Myndigheterna har klargjort att det krävs ett aktivt handlande för att möta sjukfrånvaroutvecklingen och den psykiska ohälsan. I skrivande stund är Socialministerns remiss ute om en revision av rehabiliteringsarbetet där arbetsgivaren ånyo föreslås få ta ansvaret för att en rehabiliteringsplan tas fram.
På den här kursen går vi igenom vad det är som gäller och vad som förväntas och vad en arbetsgivare kan göra.

Den här utbildningen ger dig:

– En bakgrund historiskt till Sveriges unika pendling i sjukskrivningsmönster och psykiska diagnoser – vad säger statistiken?

– Myter i sjukskrivningsprocessen – rättigheter som inte finns och vad du som chef kan kräva

– Trender i psykiska diagnoser och kritiken av samhällets medikalisering – vad är egentligen sant?

– En grund för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig för en medarbetare som är frånvarande eller inte fungerar i arbetet pga ohälsa

– Tips och råd kring mötet med andra aktörer som företagshälsovård, primärvård och kontakten med den sjuke medarbetaren

– Vikten av och hur avgörande tydliga riktlinjer är för sjukskrivningsprocessen och en obruten dokumentationskedja

– Uppsägning på grund av sjukdom – vi går igenom och diskuterar

Omfattning:
Heldagsutbildning inkl lunch
Start 09.30 med kaffe/te smörgås, kursen startar 10.00

Läs mer om fler intressanta kurser inom arbetsmiljöområdet.

Halvdagskurs
Almega Express – Introduktion till arbetsmiljöansvaret – delegation i tjänsteföretagen; vem har ansvaret?

Heldagskurs
Arbetsmiljöarbetet i praktiken – SAM + OSA

Pris

3200 exkl moms för medlemmar / 4500 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.