INNOVATIONSFÖRETAGEN: Värdeskapande ingenjörer i värdeskapande tjänste­företag

Tjänstesektorn har stor betydelse för att skapa nya jobb och tillväxt i Sverige. Det finns dock potential att få fram fler innovationer för att skapa ökad lönsamhet och tillväxt. Lagar, regleringar och kollektivavtal ger utrymme för ökat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare – hur kan dessa och andra verktyg bidra till att öka innovationskraften?

Medverkande:

Nils Karlson (vd Ratio)

Anders Persson (näringspolitisk chef Innovations­företagen)

Camilla Frankelius (förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)

Staffan Bjurulf (expert Sveriges Ingenjörer)

Maria Lindfelt  (HR & Communications Director WSP)

Peter Nordlund (varumärkesjurist PRV)

Hanna Byström (förhandlingschef Innovations­företagen)

Moderatorer: Magnus Höij och Ellinor Bjennbacke

Seminariet arrangeras tillsammans med PRV och Sveriges Ingenjörer

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby