Arbetsmarknad

Hur Sverige kan förbli en kunskapsnation

Tjänsteföretagen i Sverige utsätts idag för ökad internationell konkurrens och deras problem med kompetensbristen är akuta.

Almegas nya rapport visar tydligt vilka konsekvenser konkurrenstrycket får för tjänsteföretag, utifrån intervjuer som gjorts med ett antal chefer för viktiga medlemsföretag i Almegas förbund. I rapporten finns en rad förslag från Almega om hur näringspolitiken måste förbättras med hänsyn till de kunskapsintensiva tjänsteföretagens behov.

Sammantaget efterlyser Almega ett helhetsgrepp i näringspolitiken för att skapa bättre förutsättningar för de snabbt växande tjänsteföretagen så att de utvecklar sin verksamhet i Sverige.

 

Deltagare:

Pär Fors, Sverigechef på CGI samt styrelseordförande IT&Telekomföretagen
Carl Bäckstrand, Vice VD White Arkitekter
Mikael Vatn, Sverigechef Etteplan Sverige AB
Sofia Fölster, Moderaterna, (ledamot i Näringsutskottet)
David Lindvall, Socialdemokraterna (ledamot i Näringsutskottet)
Said Abdu, Liberalerna (ledamot arbetsmarknadsutskottet)
Anna Karin Hatt, vd Almega
Lena Hagman, chefekonom Almega

Moderator: Magnus Höij, VD Svenska Teknik och Designföretagen

 

​13 april kl 08.00-09.00 med frukostfika från 07.30
Detta seminarium är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Vänligen anmäl dig via bokningsknappen eller HÄR.
Biljett att visa upp i entrén skickas omgående ut till den emailadress du anger i anmälan.

Tillfällen

Plats

Almegas Huvudkontor
Sturegatan 11
Stockholm 

Kontaktperson