Seminarium

Hur skapar vi fler jobb i RUT-branschen?

Välkommen till frukostseminarium
9 oktober kl 08.00 – 09.00  (frukost serveras från 07.30)
Almega HK, Sturegatan 11, Stockholm

KOSTNADSFRITT


När taket för RUT-avdraget höjdes till 50 000 kr den 1 juli i år uppgav 3 av 4 av Almega Hemserviceföretagens medlemsföretag att de kommer nyanställa som en direkt följd av det höjda taket och den därmed ökade efterfrågan på RUT-tjänster.

När RUT-utredningen presenterar sitt förslag den 15 januari 2020 förväntas flera förbättringar av RUT-avdraget föreslås. Fler tjänster ska ingå, taket ska höjas ytterligare och ett särskilt avdrag för äldre ska införas. Vad innebär dessa utvidgningar av RUT-avdraget för branschen? Vilka tjänster vill branschen se som en utvidgning av RUT-avdraget?

De som anställs i RUT-företag är till stor del människor med svag anknytning till arbetsmarknaden och människor födda utanför Sverige. Underskottet av jobb med låga trösklar in på svensk arbetsmarknad gör att många har svårt att få sin första anställning. Vad behöver göras för att fler jobb i RUT-branschen ska skapas?

Medverkande på scen:

Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega hälsar välkomna.

Evelina Kogsta, näringspolitisk expert Almega, presenterar Almegas nya rapport om utvidgningen av RUT-avdraget

Företagspanel:

Pernilla Enebrink, Näringspolitisk expert Almega Hemserviceföretagen
Tjoffe Sjögren, Koncernchef Städarna
Torkel Kristoffers, VD och grundare Vardagsfrid
Peter Beramand, Operations Director Sweden

Politikerpanel:

Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot Moderaterna
Annika Qarlsson, Riksdagsledamot Centerpartiet
Karolina Skog, Miljöpartiet

Moderator:

Per Hammar, Näringspolitisk expert Almega
Vi ser fram emot en engagerad publik, varmt välkommen!

Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade. 

Tillfällen