Näringspolitik Webbinarie

Hur ser tjänste­företag på offentliga upphandlingar?

Värdet av offentlig upphandling uppgår till åtminstone 782 miljarder kronor per år. Det motsvarar nära en femtedel av Sveriges BNP. Hur dessa pengar spenderas har stor betydelse för företagsklimatet, medborgarna och välfärden.

Inom Almegas nio förbund finns det många medlemmar som har såväl intresse av som erfarenheter av offentlig upphandling. Vi har i en ny enkät undersökt hur medlemmarna ser på möjligheterna att delta. Vilka förbättringsområden finns? Vad är det som gör att tjänsteföretag avstår från att delta i upphandlingar?

Den nya rapporten presenteras av Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke på ett webbinarie.

De frågor som lyfts i rapporten kommenteras och diskuteras tillsammans med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek och representanter från såväl upphandlande myndigheter som företag inom tjänstesektorn.

 

Ted Stalte, chef strategiska relationer, SKL Kommentus Inköpscentral

Stefan Nordin, inköpschef Stockholms stad

Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör, Förvaltningen för inköp och upphandling i Göteborg

Stefan Eriksson, upphandlingsstrateg, Timrå kommun

Gunilla Persson, VD på AIX arkitekter

Per Karlsson, operativ chef Inspira

Anders Broberg, affärsområdeschef äldreomsorg, Humana

Thomas Brånfelt, Affärsutveckling och strategi offentlig sektor Sverige, TietoEVRY

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Moderator är Bo Nordlin, grundare av Inköpsrådet och Upphandling24

Länk till webinariet i Teams

Notera att antalet deltagare är begränsat till 250!

Tillfällen

Kontaktperson