Almedalen

ALMEGA: Hur kan arbetsmarknaden bli bättre med kompetens­utveckling och omställning?

Kompetensutveckling och omställningsstöd är centrala frågor för att svenska arbetsgivare ska kunna hitta rätt kompetens och utveckla sin konkurrenskraft. Hur kan fack och arbetsgivare tillsammans bidra till att utveckla kompetensutveckling och omställningsstöd inom ramen för den svenska modellen?
Frågan om kompetensutveckling och omställningsstöd är en viktig del i såväl januariavtalets stycke om en reformerad arbetsrätt såväl som i förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om att enas kring turordningsreglerna. Både fack och arbetsgivare har ett intresse av att medarbetare har uppdaterade kunskaper, kan utvecklas i sina arbeten och har tillgång till vägledning som underlättar karriärbyten.

På en arbetsmarknad som domineras av olika sorters tjänster är det medarbetarnas kunskaper och färdigheter det som avgör om ett företag lyckas eller misslyckas. Därför har fack och arbetsgivare ett gemensamt intresse av att utveckla parternas omställningsstöd och hitta vägar för en väl fungerande kompetensutveckling. Hur kan kompetensutvecklingen utvecklas i Sverige? Kan staten stödja parternas arbete med kompetensutveckling?

Medverkande

Stefan Koskinen, Arbetsmarknadspolitisk chef, Almega
Caroline Söder, VD, TSL
Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
Martin Linder, Förbundsordförande, Unionen
Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centern

Moderator: Jörgen Huitfeldt

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby