Hur attraktivt är Sverige för internationella talanger?

Välkommen till lunchseminarium
26 november kl 12.00 – 13.00  (enklare lunch serveras från 11.30)

Almega, Sturegatan 11, Stockholm

KOSTNADSFRITT


Sveriges position som ett innovationsland vilar på att våra kunskapsintensiva företag inom tjänstesektor och industri hittar den kompetens de behöver för att växa och utvecklas i Sverige.
En viktig del av kompetensförsörjningen är möjligheten att attrahera högutbildad arbetskraft utifrån. Konkurrensen om den högutbildade arbetskraften ökar och de länder som är bäst på locka den till sig får högre tillväxt och fler arbetstillfällen. Almegas chefsekonom Patrick Joyce presenterar en ny rapport om hur Sverige står sig i konkurrensen om internationella talanger med förslag på hur vår attraktionskraft kan förbättras.

Rapporten kommenteras av:

Ann-Louise Lökholm-Klasson , VD Sweco
Carl-Johan Hamilton, vice VD Ants
Michael Collaros, grundare Norna
Helene Hellmark Knutsson, (S) vice ordförande i riksdagens näringsutskott
Mats Persson, (L) ekonomiskpolitisk talesperson.

Moderator: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen

Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Vi ser fram emot en engagerad publik, varmt välkommen!

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11