Almega Express Arbetsrätt

HR-frågor inom vårdsektorn

Inom vården är personalen en mycket viktig faktor. Vilket ansvar och vilka rättigheter har såväl arbetsgivare och anställd inom vårdsektorn?

Den här halvdagskursen inriktar sig på frågor kring personalhantering och vad man som chef eller arbetsledare ska tänka på inom sin vårdverksamhet. Du får en genomgång av anställningsformer, kunskap om kopplingen mellan anställningsavtal och kollektivavtal. Vi för en diskussion och går igenom vilka anställningsvillkor som gäller så som arbetstid, semester, lön och andra ersättningsfrågor. Vidare redogör vi för omfattningen av arbetsskyldighet.

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.