Arbetsmiljö

Hantera anställda med alkohol- eller drogproblem

Kan man som arbetsgivare förebygga alkohol och drogrelaterade problem på arbetsplatsen och hur ska man hantera problemet om det uppstår? Kan man säga upp en anställd på grund av detta?

Vad gäller om en anställd misstänks eller upptäcks ha alkohol- eller drogproblem? Vad kan du som arbetsgivare göra i sådana situationer? Vad kan en arbetsgivare kräva och hur bör såväl arbetsgivare och arbetstagare agera? Vad fyller en företagspolicy för funktion och är ett brott mot ett skriftligt avtal om avhållsamhet saklig grund för uppsägning? Dessa frågor och mycker mer går vi igenom i den här kursen, uitifrån den arbetsrättsliga aspekten. En diskussion förs om hantering av alkohol och drogproblematik på arbetsplatsen samt även när det är saklig grund för upphörande av anställning. Under kursen ges utrymme för diskussion och en genomgång av aktuella rättsfall kopplade till alkohol- och drogproblematiken. Målgrupp: HR-ansvariga, chefer eller andra som har personalansvar i företetaget.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.