Fem förslag för bättre integration

Ny statistik från SCB visar att nästan 1 miljon utrikes födda är sysselsatta i Sverige, men under den pågående högkonjunkturen borde sysselsättningen öka ännu mer. I en ny rapport presenterar Almega fem förslag för att förbättra integrationen.

Idag finns cirka 100 000 lediga jobb, varav cirka 40 000 kan tillträdas omedelbart.

Bristen på kompetent arbetskraft drabbar inte bara tjänstesektorn och syns både i privat och offentlig verksamhet. Fokus borde vara att matcha de arbetslösa mera intensivt mot de lediga jobben och att fler får genomföra korta yrkesinriktade utbildningar.

Vilka arbetsmarknadsreformer behövs för att varaktigt öka sysselsättningen för nyanlända och utrikes födda i Sverige? Vilka är de mest framgångsrika insatserna för att få människor i arbete? Hur kan ett utvidgat rut-avdrag (hem-avdrag) skapa fler arbetstillfällen?

Efter presentationen får representanter från politik och näringsliv kommentera.

Medverkande:
Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega
Per Hammar, näringspolitisk expert Almega presenterar rapporten
Anne Buckard, Affärsområdeschef Arenakoncernen
Jan Larsson, VD Yrkesakademin
Anders Kessling, ​statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet (S)
Annika Qarlsson, talesperson för frågor om arbetsmarknad och integration (C )
Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Moderator: Cemille Üstün

 

21 augusti kl 12.00-13.00 med lunchwrap från 11.30
Detta seminarium är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Vänligen anmäl dig HÄR.
Biljett att visa upp i entrén skickas omgående ut till den emailadress du anger i anmälan.

Tillfällen

Plats

Almegas huvudkontor
Sturegatan 11 

Kontaktperson