Almedalen

VÅRDFÖRETAGARNA: En halv miljon nya medarbetare till välfärden – hur fixar vi det?

Välkommen till Vårdföretagarnas seminarium ”En halv miljon nya medarbetare till välfärden – hur fixar vi det?”

En halv miljon nya medarbetare. Så stort är rekryteringsbehovet till välfärden fram till 2026, om vi arbetar på samma sätt som idag, enligt SKL. Samtidigt svarar 7 av 10 medlemmar i Vårdföretagarna att de har svårt att rekrytera. Kan vi klara kompetensförsörjningen? Vilka är de viktigaste åtgärderna? Hur kan tekniska lösningar bidra? Och vad kännetecknar egentligen en attraktiv arbetsgivare?

Välkommen till ett samtal om en av vården och omsorgens verkliga utmaningar.

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby 

Kontaktperson