Arbetsrätt

Diskrimineringsförbuden och arbetsgivarens skyldighet

Diskrimineringslagen är en omfattande lag som är tvingande. Vi går igenom förbuden i lagen och när det är fråga om diskriminering och vem som kan bli diskriminerad och av vem.

Handlingar och åtgärder som anses vara diskriminerande kan göra t ex avslut av anställning ogiltig. Vi diskuterar här Diskrimineringslagens mål och syfte kopplat till praxis på området gällande diskrimineringsförbuden och de olika diskrimineringsgrunderna. Vi går igenom skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering samt redogör för förbudet mot repressalier och trakasserier och rättsfall och vilken utredningsskyldighet en arbetsgivare har vid trakasserier. Genom att få en inblick i aktuella rättsfall, tolkningar och vår diskussion under utbildningen i ämnet lär du dig undvika de fallgropar som kan uppstå gällande diskrimineringslagen.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller på något sätt kommer i kontakt med arbetsrätten i ditt dagliga arbete

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.